Lägenhetsbyte

Man har rätt att byta sin lägenhet mot en annan hyresrätt om det finns beaktansvärda skäl och det är fråga om byte av permanent bostad. 

 

För ansökningsblankett klicka här

 

Fyll i direkt på skärmen, skriv ut och skriv under både ansökan och försäkran. Det går även att fylla i/komplettera för hand efter utskrift. På sid 2 framgår vilka handlingar som ska bifogas. Det är viktigt att skälet för bytet förklaras. Ansökan skickas till oss per post. 

 

Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan och försäkran kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Handläggningstid normalt 4 - 8 veckor.

 

Mall för arbetsgivarintyg finns här.

 

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas ''Guide till lägenhetsbyte''

Följ råden i "Städtips vid flytt"

Kök

 

Golv

 

Ivar Fors & Co AB    Grev Turegatan 55  114 38 Stockholm     08-661 45 50